SOS Dai Tokyo Tankeitai

Author: Otomo Katsuhiro
Artist: Otomo Katsuhiro
Synopsis: Collection of short stories, from 1979-1995.
Volume 01
by Kotonoha, 2013.10.20
by Kotonoha, 2013.10.20